Млечно освежување

Видео

Категорија

2012

Година

2:30 мин

Димензии

Камерата е ставена пред механичка лопата и снима тројца луѓе кои се борат со технологијата, односно социјалните мрежи. Тројцата се физички блиски, но не и социјално, бидејќи секој од нив е обземен со својата работа и истовремено е закопан во светот создаден од технологијата. Првиот човек е зафатен, следејќи реално шоу и е надвладеан од сентименталните и психолошките динамики и стратегии. Вториот е целосно посветен на видео игрите. Последниот е единствениот кој комуницира вербално, но на еден преувеличен начин што не го привлекува вниманието на другите додека зборува хистерично на телефон. Тие не се свесни за потеклото на технолошките објекти, ниту пак за ланецот на производство.

Раул
Аморос

Сантиаго дел Чиле, Чиле