Моден триптих

Моден дизајн

Категорија

2015

Година

Димензии

Секој дел од моето дело е меѓусебно поврзан, но би можел да се гледа и одделно. Перформанс – 3 костими на кукли кои се интерпретираат како Св. Надеж, Св. Љубов и Св. Вера. Сите костуми се создадени како облека која може да се купи и носи, има обележје на духовност и допир на современиот дух. Уметничко видео – три девојки кои играат детски македонски игри, интерпретација на трите духа, секој дел е поврзан меѓусебно. Носат Маригуча.

Нела
Тодоровска

Скопје, Македонија