Модерната комедија

Цртеж и слика, Илустрација

Категорија

2014

Година

30х40 см

Димензии

Моите принтови претставуваат нерепрезентативен пристап до животот. Поспецифично, мојата цел е да ги откинам репрезентативните форми од животот. Со цел да го направам тоа, боите и формите добиваат неспецифично значење за мене. Бидувајќи заинтересирана за Божествената комедија на Данте, се трудам да дадам значење на улогата на гестовите и на начинот на кој тие влијаат на нашата перцепција на моменталната ситуација. Почнувајќи да ја деформирам човечката форма, заинтригирана сум од едноставното движење на линијата. Од оваа гледна точка, заинтересирана сум за создавање на одредена емоција преку давање на живот и експресија на она што налик изгледа како спонтан гест. На крајот, сетот на принтови се алузија на светот во кој живеам.

Антонела
Воинов

Борнмаут, Англија