Мозаични мапи на Скопје

Инсталација

Категорија

2014

Година

7/ 61x73 см

Димензии

Инсталација од 7 мозаици од плексиглас, односно мозаични мапи на Градот Скопје. Приказ на улиците на мојот град, претставени од птичја перспектива, каде со минимално изместување на перспективата, се обидов да го изменам деталниот егзактен урбанистички план на градот. Седум локации од градот Скопје, седум фрагменти од моето секојдневие. Урбанистичките планови на градовите личат на големи колоритни мозаици и притоа се доволен уметнички предизвик за создавање инсталација која ќе го отслика мојот град Скопје на еден поинаков начин, каде со примена на многу бои се прикажани градбите и улиците на Градот

Блашка
Ми Ева

Скопје, Македонија