Можноста на еден момент

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

185х150 см

Димензии

Сликата од горила пред да нападне човек е една сцена на голема тензија во која се пројавува агресивната и предаторска природа на животното. Тоа е една видлива врска, но со дивергентна природа, инстинктивна, сирова и животинска. ГОРИЛА # 001 Мојот интерес е насочен кон развивање на динамичната страна од сликата, започнувајќи од виталноста на телата, движењето и врската меѓу телата. Сликањето е техника што е најдалечна од архетиповите, и воедно, е најдобар начин една идеја да стане ефективна.

Еторе
Пинели

Модика, Италија