N/A

Цртеж и Слика

Категорија

2011

Година

40x80 cм

Димензии

Уживање и експериментирање се зборовите кои најдобро го опишуваат нејзиното дело, а следниов извадок од Хулио Кортазар, кажува за значењето на делото: „…Само кога ќе се отвори вратата и јас се потпрам на скалите ќе знам, дека улицата почнува таму некаде, долу; а не на веќе прифатената матрица, не на познатите куќи, не на хотелот наспроти улицата. Таа е прометна дивина, која во секој момент може да се сруши на мене како магнолија. Таму лицата оживуваат кога ќе погледнам во нив, кога ќе појдам малку понатаму, кога тестото пита ќе се прекрши од стаклените тули. Тогаш јас ќе се обложам на својот живот, чекор по чекор придвижувајќи се напред за да си го соберам весникот од аголот.”

Instruction Manual – Julio Cortazar

Катерина
Мандарик

Стразбур, Франција