Наминување

Фотографија

Категорија

2016

Година

2/ 50x50 cм; 50x70 cм

Димензии

Во оваа серија фотографии со двојна експозиција именувани „Наминување“, уметникот сака да ја рефлектира врската помеѓу луѓето и природата. Понекогаш ѝ се причинува луд начинот на кој минуваме низ светот, како луѓето и останатите живи суштества или луѓето и природата да се два одделни светови. Кога сакаме, тогаш ја обликуваме средината во наша корист без оглед на тоа колку штета ќе предизвикаме. Затоа, уметницата ги претопува едни во други личностите и природата за да станат едно. Во други портрети, промената која ја правиме во нашата околина „минува“ низ нашето постоење. Секоја слика претставува еден амалгам, ја изразува вселената во која имаме свој дел.

Саманта
Аретино

Стокхолм, Шведска