Напуштајќи го Париз

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

132x81 cм

Димензии

Дело насликано како едно сеќавање од прошетка во Париз, град кој тогаш морав да го оставам зад себе. Уметничко дело за колективната изложба „Мајка”, која е за патот на еден уметник. Патувањето како начин на живот. Патувањето како услов за уметничко надоградување. Патувањето како основен момент за личното искуство. Патувањето како внатрешно патување што секој уметник го минува за да создаде; еден интимен и длабок свет во кој се раѓа чувството на отфрленост, личноста формирана од искуствата и скриените импулси, која се открива во екстатичниот креативен акт.  Патувањето како еден вид на вежба преку која се откриваат вештини и граници; постојана тензија помеѓу потребата да бидеш понесен од имагинацијата и знаењето на сопствените способности.

Даниел
Жолмес

Фиренца, Италија