Не гледај во мене

Цртеж и Слика

Категорија

2014

Година

36x48 cм

Димензии

Уметникот се открива себеси во работата која сведочи за личната и интимната рута, исполнета со емотивен транспорт, откривајќи ги уште и сопствените контрадикции и желби. Уметничките дела, изработувани во подолг временски период, сведочат за уметниковите промени, промени кои се концептуални, но и стилистички, тие стануваат сè порепрезентативни за неговата личност, како и за неговите искуства. Делата, „Чекај ме“ и „Не гледај во мене“ се родија како една  фраза, основана на контрадикцијата помеѓу зборовите и визуелното. Замисленото е во една целосна спротивност од насловот, претставувајќи го внатрешниот конфликт што луѓето вообичаено го имаат.

Марта
Феро

Палермо, Италија