Ненасловена

Цртеж и Слика

Категорија

2014

Година

40x50 cм

Димензии

Три слики со илустративен/стрип стил кои се обидуваат да го истражат портретот и претставата за природата. Главниот клуч на мојот уметнички израз е техниката која ја користам.

Лука Даниеле
Пелизари

Торино, Италија