Ние, што сме месо

Фотографија

Категорија

2009

Година

20x 30 cм

Димензии

Идејата на овој проект се роди од желбата да се испитам себеси во однос на урбаниот простор, ставајќи го во главен фокус светилиштето – антички елемент во неаполската култура, и анализирајќи како околината се развила околу него. Од таа точка, можев да забележам дека она кое го опкружува светилиштето се има радикално променето, и како, во исто време, грижата на луѓето (понекогаш не толку голема) кои сè уште се поврзани блиско со ова наследство, довела до заштита на подрачјето во кое тие живеат.

Лука
Јовино

Милано, Италија