Нови форми

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

35x25 cм

Димензии

Делото прави истражување на сексуалноста и развитокот на новите форми на човечкото тело. Во светот се зборува за родот и за новиот пол. Се гледа дисторзија и мутација која е создадена од несвесното, луѓето често имаат вакви слики во мислите, но кога ги гледаат моите цртежи, тие се плашат… не ми е јасно зошто? Со моето дело сакам да ги одведам во нивните кошмари.

Санте
Стараче

Верона, Италија