Однатре нанадвор

Цртеж и Слика

Категорија

2014

Година

40x50 cм

Димензии

Нагонот да се изразам доаѓа однатре, без оглед на трендовите во уметничкиот свет. Моите визии кружат околу бурата од настани и емоции со кои се среќавам низ текот на животот. Како симбиоза од органски клетки кои се плеткаат со моите, приказни од минатото и иднината се појавуваат. Боите се мои љубовници, сонцето мојата среќа, месечината е моја тајна. Станав стаклена куќа за другите, да може да погледнат на едно друго ниво. Не можам да го дефинирам и анализирам својот уметнички свет, затоа што ни јас самата не можам целосно да го разберам, дури и по 30 години сликање! Создавањето не е моја желба, таа е потреба однатре, нешто кое го разбираат Небото и Земјата. Не е мисла, но чувство. Некогаш лежиш во темнината, сонувајќи за светлината, некогаш, пак, светлината е толку силна, што ја посакуваш темнината.

Соња
Луциен

Ордруп, Данска