Отпечаток на светлина

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

170х45 см

Димензии

Концептот “Blueprint for enlightenment” е серија на мапи за меморирање. Трасирањето на умот и на мислите е процес на оправдување на живеењето. Проектот го претставува микрокосмосот на внатрешниот свет на уметникот, со сите оние суптилни поврзаности на емоциите и рефлексиите, на зборовите кажани и пропуштени. Проектот е разговор со себе. Додека набљудува, набљудувачот станува дел од разговорот, поттикнат е да ги прочита напишаните редови, да ги следи насоките на мапата, да се бара себеси, со цел да го испровоцира потсвесното разбирање на чистата есенција на создавањето на уметност и на самото универзално знаење.

Маја
Пушиќ-Чериќ

Загреб, Хрватска