Отсечени

Инсталација

Категорија

2015

Година

15х12 см

Димензии

Две личности од по 2 метра, направени од жица, се седнати во центарот на сцената. Тие се опкружени од десетина души со преполовено тело (до пола гради), носејќи бели маски – „отсечените“, оние кои го живеат животот криејќи се, завидувајќи им на нормалните луѓе. Две личности од песок, затворени во осум кути кои висат од таванот. Секоја кутија претставува различна ситуација. Песокот е измешан со природна смола и железо, кои доаѓаат од мојата работилница.

Герардо
Розато

Торино, Италија