Озон

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

50х60см

Димензии

Различни нешта, ставени под исти услови се менуваат на свој начин. Некои се делат, некои потемнуваат, а некои се вртат во круг до следната промена, кога ќе се позиционираат. Ова дело ги покажува неколкуте можни, но не конечни опции. Ќе бидат финални тогаш кога одредени услови ќе го променат текот или кога новонастанатите промени, ќе постанат услов за следни трансформации.

Љупчо
Гелибешев

Скопје, Македонија