Патеки, оддели, урбани пејзажи

Фотографија

Категорија

2012

Година

40х60 см

Димензии

.Урбаниот простор не е место во кое се живее пасивно, туку место кое се менува со минувањето на човекот во него. Тоа се места кои се трансформираат преку боите и облиците, места кои може да се споредат со театарот, како човекот кој минува низ него понекогаш оставајќи некој белег.

Eлизабета
Тосато

Торино, Италија