Пекол

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

Слепо раѓање, 30x60 cm; Паднатиот, 24x48 cm

Димензии

Патешествие на мисли и пресудувања кои се однесуваат на тоа што сме го направиле, ја одбиваат вистината во нашата верба. Потребата за работа која е посилна од мене, ме обзема и ме прати на едно патешествие низ сликите за да сфатам дека секој е своја посебна приказна, но сите заедно се како една книга која е поврзана. Денеска, го гледам Пеколот во мене и во тебе. Уште во моментот кога сме родени сме оптоварени од избори и зборови кои нѐ повлекуваа во страв и непознато; станавме црквата на Пеколот, Паднатите. Заборавени.

Луис
Пардо

Фиренца, Гватемала