Persistence

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

100x100 см

Димензии

Оксфордскиот речник , постојаност (именка): 1. Задржување на мислење, став без оглед на ситуацијата; 1.1 Пролонгирано постоење на нешто; Оваа слика претставува една постојана, непрекината линија. Овој начин на сликање за мене е практика која ми е потребна за самозаштита од надворешните извори на хаос.

Лазар
Дарковски

Скопје, Македонија