По моја вина, моја голема вина

Фотографија и Инсталација

Категорија

2015

Година

113x117 см

Димензии

Делото има за цел да влијае врз умот на гледачот кој стои пред една од најкласичните христијански иконографии, впуштајќи се во медитација и разоткривање на неговите одговорности (или вина). Предложувајќи степен на духовност, уметникот исто така се обидува да погледне во себеси и да ја изгради својата свесност, без притоа да носи маски или да филтрира.

Алберто Антонио
Фореста

Сан Каталдо, Италија