Послужавници

Дизајн, Рачни изработки

Категорија

2015

Година

29х50 cм

Димензии

Уникатни, насликани, рачно изработени, дрвени послужавници. Поделени сe во две секции/циклуси: Послужавници со апстрактни слободни композиции и послужавници во кои се комбинирани фигуративни композиции и поезија претставена со различни типографски решенија. Во услови на слабо развиен уметнички пазар во Македонија, овие послужавници се обид преку комбинација на убавата (ликовната) и применетата уметност да се доближам до поголем број на рецепиенти како и обид да се преиспитаат границите помеѓу естетската и употребната вредност на едно уметничко дело.

Ѓорѓе
Јовановиќ

Скопје, Македонија