Повторување

Перформанс

Категорија

2015

Година

20 мин

Димензии

Со оглед на тоа што голем дел од нејзиниот перформанс е временски и ситуациски вкоренет, уметноста на Каролина се базира врз обидот да се наметне структура врз привлечноста на нормите и искуствата.
Уметноста на перформансот не е возможна без процесот на истражување, развивање, пробување и експериментирање. Всушност, самиот контекст и средина во којашто живееме создава одредена позадина, што е причината заради којашто фокусот на работилницата е поставен на индивидуалноста да се создаде специфично опкружување.
„Птицата не пее зашто има одговор, птицата пее затоа што има песна“

Maya Angelou

Каролина
Кубик

Познан, Полска