Пролетен маченик

Фотографија

Категорија

2014

Година

4x40x60 см

Димензии

Пролет, секоја наредна пролет ќе биде подобро. Ние чекаме. Така се плашиме скромно, беседиме во празни разговори. Да, македонската уметност ја издава прашината од земјата која е тажна и понекогаш нè гуши. Така нè потсетува и понекогаш не убива. Стерилни воздишки, и галењето од Сонцето слабо нè лечи. Но се исправаме држејќи го телото, секој ден, во наивност и заседа пред скршената слика. Фотографски ризик.

Дијана
Богдановска

, Македонија