Селски пејзажи

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

50x60 cм

Димензии

Долгата експериментација и истражување со бои ме наведоа да создадам пејзажи инспирирани од селските мотиви и предели насликани преку призмата на урбаните концепти на еден посебен и експресивен начин, ставајќи акцент на цртежот. Сметам дека сум имала влијание од мојот професор Ервин Чатович во процесот на создавање на овие дела. Боите кои ги користам, како светло црвената, виолетовата и портокаловата, ја претставуваат моќта на личните чувства кои често се заборавени во пејзажите.

Наида
Гициќ

Нови Пазар, Србија