’Што е што’

Инсталација

Категорија

2016

Година

2x2,30 м

Димензии

Уметничка инсталација, употребувајќи асоцијација помеѓу природното и вештачкото во светот во кој живееме. Таа е претставена визуелно со фотографии кои висат над вештачки цвеќиња посадени во парчиња природна земја. На фотографиите кои висат е прикажана атмосферата на еден атрум (двор во Педагошкиот факултет, Скопје), во кој имам интервенирано своја уметничка идеја, каде главната улога ја имаат повторно вештачите цвеќиња посадени во земјата на истиот двор. Сето ова алудира на денешниот неприроден начин на живеење и веродостојниот визуелен изглед повторно на вештачкото. На нас останува што ќе избереме.

Сарита
Конеска

Скопје, Македонија