Сива книга

Инсталација и Фотографија  

Категорија

2015

Година

90х70 cм

Димензии

За време на моите последни години минати во правење на уметност, главно се фокусирам на истражување на простори, па потоа со инсталации како такви и нивниот однос кон фотографијата.  „Сива книга“ е првото дело на мојата дисертација каде што сум ангажирана со темата на неодговорната контрола врз човечкото суштество која симултано е поврзана со исповеди, дневници, затворски сведоци, особено за време на 50тите. Во вистинската Сива книга, има некои исповеди и процес накитен за да изгледа подобро како доволен за нивната причина и читање. Прашањата и поентите ме засегаат во однос на горенаведеното, се основите на ова инсталација.  Изложбата содржи 3 објекти-вистински објект, фотографијаво рамка каде што претходно стоеле луѓе, нивните „лапидатирани“, присвоени лица и Dasa´s “confessio” (предмет-фотографии на стаклото во циглата). Во овие фрагментации, креирам неколку рамки, интерпретациски триаголник, приказната на ‘Сивата книга е загатка од сите, поединечно.

Ленка
Лукачовичова

Братислава, Словачка