Слики од сеќавањето

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

50x40 см

Димензии

Moјата уметност доаѓа од длабока и интимна внатрешна рефлексија. Отсекогаш сум имал посебен однос со религијата; моите детски очекувања веќе беа изневерени за време на првата голема причест. Во тој момент, ја започнав мојата потрага по Бог, нешто кое може да постои исто како што може и да не постои и повремено се манифестира преку нештата кои ги кажуваме или ги правиме. Одново открив едни стари фотографии од погреб на кои препознав една девојка; во нејзиниот поглед ја видов истата загубеност што сум ја почувствувал многу пати во животот, создадена од прашања на кои никој сѐ уште не одговорил.

Лука
Гроси

Фрозиноне, Италија