Слобода на мислата

Фотографија

Категорија

2010

Година

60x75 cм

Димензии

Фотографијата е дел од серија на фотографии наречени „Илузии”. Таа има за намера да ги нагласи дихотомијата и нејасностите на типичната врска со мајката. Мајката Природа, биолошката мајка, мајката како средина во која се чувствуваме заштитени. Ова е илузија, бидејќи ретко кога можеме да ги дефинираме границите на овие чувства, постојано изложувајќи се на ризик да бидеме отсечени од реалноста. Но, дали сме сигурни дека оваа празнина мора да биде лоша?

Самуеле
Моло

Торино, Италија