Снежи над лозјата

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

50х39 см

Димензии

Оваа слика е дел од група на повеќе дела, инспирирани од Langhe, родното место на авторот. Langhe и Roero Monferrato моментално се заштитени од УНЕСКО. Делото прикажува пејзаж со локалните карпи кои имаат богато историско значење. Каменот од Langhe е доказ за античките вредности, тешката работа на предците и нивните скапоцени уметнички изработки. Камењата ги има насекаде по земјиштето, во замоците и скоро во сите градби. Тие се сеуште алатка во денешното градење, во животот на луѓето, како украс, во секојдневниот живот. Сликата е насликана со водени бои.

Луцијана
Пистоне

Чесоле, Италија