Соларен систем

Рачни изработки, Цртеж и слика, Инсталација

Категорија

Година

2/ 70x45 cм; 45x45 cм

Димензии

Создавањето на овие дела беше водено од желбата да се прикажат силите на природата одвоени од размерот, создавајќи форми кои потсетуваат на шари гледани од микро до макро големини. „Планетарната подреденост“ зависи од нашето гледиште. Ако три планети се во истиот регион од небото гледани од земјината топка, тоа не значи дека се во истиот небесен регион гледани од сонцето. Затоа, подреденоста е производ кој зависи од точката на гледање, а не нешто што е фундаментално за самите планети.

Тамара
Забазноска

Скопје, Македонија