Сон 1, Сон 2, Сон 3

Графички дизајн

Категорија

2012

Година

9x122 cм

Димензии

Темата на моето уметничко дело е сонот на еден човек кој живее во земја од третиот свет, од својата младост до неговата зрелост.

 

Мухамед Монџурул
Хасан Тухин

Дака, Бангладеш