Состојба на трезвеност и лудило

Видео

Категорија

2014

Година

Димензии

Душевната состојба на една личност може да се промени за секунда, тоа може да се случи на секое човечко суштество, доколку би дошла една личност во ваква состојба ја гледаме поразлично од тоа што била предходно, но сепак таа личност во физичка смисла е истата личност како и предходно, ја има истата убавина што ја имала дотогаш. Но, тоа што е поразлично е во нејзината глава таа личност почнува да живее во сопствен свет. Личноста почнува да не ги перцепира работите околу себеси и го отфрла реалниот свет, почнува постепено да го губи разумот и на таа личност почнуваат да и се појавуваат халуцинации и губи свест за било каква реалност.

Драганчо
Таневски

Чашка, Македонија