Срце „Ас“

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

30х30x3,5 см

Димензии

Проектот е скица на еден гламурозен и возбудлив свет кој сака да се загуби. Еден оптимистичен начин на размислување за нештата и светот. Идеални сцени, но практично невозможни и тешки за имплементација. Реферира на замислата и репрезентацијата на една идеална цивилизација, фантастична, имагинарна и невозможна паралела или алтернатива на денешниот свет. Си играм со унијата на континуираната сегашност и иднина низ нелогичните рефлексии преку надреалниот хумор.

Сораја
Гуел

Жирона, Шпанија