Сузана (до мајката) – Тајната соба на љубовта

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

150x70 cм

Димензии

Три дела кои се дефинирани преку страдањето, борењето и интимниот универзум. Тие претставуваат едно реминисцентно сеќавање, никогаш во целост заспано, јавувајќи се како несвесно движење кое ја минува сопствената свест и состојба преку потезите на четката. Живот што е ист со смртта. Пејзаж, патека, пат. Изгаснато светло, метафорично, како чадот на свеќите што го храни воздухот со тој типичен мирис на судбината.

Лука
Гроси

Арче, Италија