Свесен

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

60×100 см

Димензии

Проектот е роден како плод од некои текстови што сум ги сретнала во својот живот – тој е колекција на женски портрети. Црното и белото се доминантни, но и другите бои се подеднакво видливи. Тоа се жени кои минале низ големи пречки, со голема свесност. Тоа е покана упатена кон сите жени во тешки ситуации, да ја пронајдат свесноста и да успеат.

Даниела
Албанезе

Торино, Италија