Светата геометрија на златната маска

Инсталација

Категорија

2015

Година

170x100 cм

Димензии

Во природата наоѓаме обрасци, дезени и структури од најмалите партикули, експресии на живот видливи за човечкото око, па сè до големиот космос. Главната цел на овој проект е приказ на геометриските архетипови, кои ни ја откриваат природата на секоја форма и нејзините вибрирачки резонанци. Исто така, тие се симболични на метафизичкиот принцип кој го следат, оној кој зборува за неразделивата врска на деловите од големото. Овој принцип на единство се наоѓа зад геометријата која пробива низ архитектурата на сите форми на нејзината шареноликост. Овој принцип на поврзаност, неодделност и унија причинува постојан потсетник на нашата врска со целината, клуч за умот за светата основа на сите создадени работи.

Благојче
Наумоски - Бане

Кичево, Македонија