Тајна љубов

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

100x70 см

Димензии

Размислувајќи за забранетото, невозможното. Дилема околу дозволеното/ недозволеното, одобреното / осудуваното, возможното/невозможното… Вечната борба на љубовта, моето, туѓото.

Тања
Џипунов

Скопје, Македонија