The Death of Painting

Илустрација

Категорија

2016

Година

220x160 см

Димензии

Визуелната уметност во која влегува и постерот и филмот како и сликата разбрана од поширока перспектива, зборува за есенцијалните глобални задачи пред кои сите сме одговорни, но темата станува толку комплексна придружена со високиот степен на информираност кај поединците, на што визуелната уметност не би можела едноставно да одговори и притоа во исто време да размислува и на естетската одговорност. Во тој случај естетската природа ја префрла обврската исклучиво на социјалната, општествената, хуманистичката пракса да постане нивна одговорност, при што уметничкото дело станува културолошки дискурс. 

Александра
Петрушевска

Скопје, Македонија