The Silence of the Lamps

Графички дизајн

Категорија

2015

Година

110x50 см; 60x35 см

Димензии

Делата се принтови со спреј и дигитални принт постери кои ги направив во последниве две години со цел да ги изрекламирам музичките настани што ги организиравме во Софија, Бугарија. Исто така ќе прикажам две кратки видеа кои беа направени за истата серија на настани.

Петер
Мајдик

Печ, Унгарија