The Songlines Zero

Фотографија

Категорија

2015

Година

50x50 cм

Димензии

“The Songlines zero” е фотографски проект во кој ги истражувам промените на имагинацијата и претставата на видените места, изживеани и трасирани од индивидуата или општеството. Патиштата се минати преку вода и земја, преку звуци и гласови, историја и приказни … Вчера … Денес. Создавам хибриди, превртувања и можна контаминација.

Кончета
Куриело

Торино, Италија