Терапија со уметност

Перформанс

Категорија

2016

Година

2x2 м

Димензии

Терапија со уметност е форма на експресивна терапија која што користи креативен процес на создавање уметност со цел да се унапреди психичката, менталната и емотивната состојба на личноста. Креативen процес во кој е вклучено самоизразувањето како и уметнички да помогне луѓето да решат проблеми, како и да ги развијат и надминат нивното односување и чуства, да се намали стресот и да се зголеми самопочитта и свесноста за себе си. 
Со овој перформанс сакам да ги поттикнам посетителите, слободно да ги изразат нивните моментални емоции и чувства и заедно да го создадеме делото.

Драганчо
Таневски

Чашка, Македонија