Тишината замрзнува

Фотографија

Категорија

2015

Година

29.7х42 см

Димензии

Делото создава посебен уметнички простор во кој трагите на луѓето кои доаѓале и заминувале се сечат со недопрените и празни простори. Користејќи го медиумот на фотографијата, на концептуален начин, создавам наративи што оживуваат преку спротивставеноста на различни објекти. Фотографиите се описи на изживеани животи – раскажани приказни кои лебдат во просторот, застанати во времето.

Ларс
Вилхелмсен

Водсков, Данска