Траги или фрагменти

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

30x30x4 cм

Димензии

Работам со комбинирана техника и колаж. Ги нарекувам траги или фрагменти заради сите стари и нови исечоци од хартија кои ги користам. Најчесто создавам некаков цртеж во кој значењата на околните симболи се менуваат, користејќи хиероглифи и пештерски цртежи заедно со модерните симболи на нашето општество, мас- медиумите, стари семејни слики, белешки, настани или историски извадоци од разни текстови и слики. Тоа креира уметничко дело каде што овие симболи ја губат нивната инхерентна симболичка вредност и стануваат дел од една нова слика.

Роберт
ван Болдерик

Стокхолм, Шведска