Транзиција

Цртеж и Слика

Категорија

2013

Година

100x80 см

Димензии

Транзиција е изложување што содржи 10 дела кои се создавани во периодот од 2010 до 2014. Користената техника е Хамер хартија (90 x 70 cm) со техничко пенкало. Цртежите се еден вид на визуелизација на дневното трошење на време на интернет, односно вистинскиот живот во пресек со дигиталниот свет. Тука го сретнуваме секој од нас со својата желба и страст како: знаење, љубов, игра, секс, забава и друго. Инспирацијата доаѓа од секојдневието и моето време поминато на интернет, гледајќи фотографии, цртежи и слики. Бидејќи сум заинтересиран за био-механика, сликите се изработени во тој стил.

Владимир
Благојевиќ

Скопје, Македонија