Улица

Цртеж и Слика

Категорија

2014

Година

43x46 cm

Димензии

Моето дело е за вистинската приказна на еден човек кој не сакам да го заборавам, и за една важна тема: ние сме она што го живееме. Во Калабрија, во почетокот на дваесеттиот век, едно дете со нарушена градба, било заклучено (скриено) во кокошарник заедно со кокошките. Тоа дете, понатаму, се идентификува со петелот и започнува да се однесува како него. Откако е однесен подоцна во психијатриска болница, му кажуваат тешка вистина – тој е човек, а не животно.

Федерика
Џизана

Модика, Италија