Vite Maritata

Видео

Категорија

Година

03:43 мин

Димензии

Vite Maritata“ е инспирирано од античката техника на култивирање лозје, односно каде до лозјето се сади дрво кое треба да служи како потпора. Во видео поемата, дрвото и лозјето симболично ги претставуваат двете страни на врската, прикажувајќи ја динамиката кога едниот се потпира на другиот од време на време. Дрвото и лозјето стануваат двајца кои раснат заедно во еден однос.

Ени
Муреј

Далас, САД