Запустени градови

Архитектура, Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

28x25x5 см

Димензии

Овие градови околу светот некогаш, во својата долга историја, биле опустошени по завршетокот на војните и насилството. Токму на тие градови инфраструктурата им била уништена, а карактерот и живоста засенети. „Запустени градови“ се слики кои ги портретираат градовите од една птичја перспектива, воена перспектива. Делата се бели кутии на кои стојат модели од урбани пејзажи конструирани од рециклирани електронски материјали. Покриени се од филтри кои служат како кристали за да ја создадат посакуваната воена зона за градот да се гледа само од една перспектива.

Марија Химена
Херера

Богота, Колумбија